BØGEBRÆNDE I 40 L. SÆKKE, 50 STK. 2,0 STABLEDE RM

BØGEBRÆNDE I 40 L. SÆKKE, 50 STK. 2,0 STABLEDE RM

Vælg antal paller

1 palle   kr. 3.675,00                                   6 paller  kr. 3.525,00 pr. palle
2 paller  kr. 3.625,00  pr. palle                 7 paller  kr. 3.525,00 pr. palle
3 paller  kr. 3.575,00 pr. palle                  8 paller kr. 3.525,00 pr. palle
4 paller  kr. 3.575,00 pr. palle                  9 paller kr. 3.525,00 pr. palle
5 p
aller  kr. 3.575,00 pr. palle                10 paller kr. 3.475,00 pr. palle eller flere
3.475,00 DKK
 

De 50 stk 40 L sække svarer til 2,0 stablet rummeter

Savet og kløvet i ca. 25 cm. Inkl moms og levering.

Bøgebrænde er Danmarks foretrukne brænde. Det giver god varme og gløder længe.
Effektiv brændværdi for bøgebrænde er 2935 KWh/fm3. Ved 15 % fugtighed.Med en rumtæthed på 580 kg tørstof pr. m3. ligger brændværdien på index 100. Andre danske træarter indekseres efter bøg da det har den højeste brændeværdi.

 

Brændet er pakket i praktiske 40 L sække, stablet på paller og omviklet med stræknet. Når brændet er brugt bortskaffes nettet i almindelig skraldespand som fylder minimalt. Et reelt gennemskueligt produkt af rent træ, hvor man opnår den nemmeste håndtering helt ind til brændeovnen. Der indgår naturligvis ikke emballagetræ som en del af brændevolumen.

Vi modtager gerne pallen ved genbestilling.