HANDELSBETINGELSER

Betaling
Den Gamle Brugs modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Den Gamle Brugs krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Levering
Vores priser er inkl. moms og levering på det meste af Sjælland, vi leverer dog ikke indenfor miljøzoner.

Bemærk
Vi leverer til matriklens skel. Hvis der ønskes leveret indenfor skel, sker det på eget ansvar. Eventuelle køreskader på fortove m.v., påtager vi os intet ansvar for.

 

Reklamationsret
Den Gamle Brugs yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Den Gamle Brugs indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationsager afholder køber selv alle omkostninger.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
 

Den Gamle Brugs
Ørnekildevej 7 - 4173 Fjenneslev,  Tlf. 2048 9775

Varereturnering foregår også til denne adresse - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Den Gamle Brugs har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Fortrydelsesret
Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i  samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Alle omkostninger afholdes af køber.

Andet
Den Gamle Brugs kan i beskedent omfang fremsende emails med gode tilbud relateret til kundens  sidste indkøb.

Force Majeure
Sælgers leveringspligt udsættes, begrænses eller ophøjer i det omfang force majeure eller andre forhold, hvorover Sælger ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering af produkter til distribution i Danmark, eller såfremt sådanne forhold måtte influere på Sælgers mulighed for på normal måde at kunne distribuere de kontraherede produkter.
Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførselsforbud med hensyn til råvarer eller færdigvarer her eller i udlandet, is-vanskeligheder, forsinkelser af skib, vognmand mv., som skal befordre varer til levering, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hinder Sælgers dispositionsfrihed. I det omfang og så længe Sælger ikke under ovennævnte omstændigheder leverer, er Køber berettiget til at indkøbe de kontraherede varer andetsteds, og Købe kan ikke kræve erstatning af Sælger for eventuelle prisdifferencer m.v.
Den omstændighed, at en aftale om levering er indgået, mens forhold som nævnt i ovenstående var til stede, afskærer ikke Sælger fra at gøre de ovennævnte bestemmelser gældende, såfremt samme forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid, eller såfremt forholdet uventet vedvarer, men med andre eller forstærkede virkninger, der indtræffer efter aftalens indgåelse.