LEVERINGSBETINGELSER

Her er vores generelle leveringsbetingelser som du bør gøre dig bekendt med
 

I ØJEBLIKKET EKSTRAORDINÆR LANG LEVERINGSTID

Priser 

Alle priser  inkl. moms (25%) og levering på Sjælland, dog undtaget kørsel indenfor miljøzoner. Der kommer ikke andre tillæg.
Betaling med Dankort via vores hjemmeside, eller kontant ved varens leveringeventuelle dankortgebyrer betales ikke af os.  
Vores leveringstider er mellem 5 til 10 arbejdsdage dage, der kan dog overskrides i meget travle perioder. Vi vender altid tilbage telefonisk og aftaler leverings tidspunkt 1-2 dage før levering.
 

Når vi kommer med lastbilen.
Hvis chaufføren vurderer at det er umuligt at læsse varerne af, hvis vi , f.eks. ikke kan vende eller måske vil køre fast, så tager vi varerne med retur til Den Gamle Brugs og så må vi efterfølgende aftale om I selv henter varene eller I har fundet et alternativt leveringssted. Alle transportomkostninger forbundet med ekstra kørsler afholdes af kunden.
Der hvor du ønsker varen leveret, skal tilkørslen være ryddet for eventuelle parkerede køretøjer,  have en frihøjde på  ca. 4 meter og der må ikke være grene fra træer der hænger i vejen, samt en bredde på 2,75 meter, så der er plads til bredden på lastbilen.
Hvis du allerede når du bestiller kan se der måske er problemer med aflæsningen så ring til os på 2048 9775 så kan vi aftale nærmere.
 

Levering med gaffeltruck.
Hvis du får leveret med gaffeltruck, kræver det som udgangspunkt at der er 2,5 meters frihøjde og en kørebredde på 2,5 meter Gaffeltrucken kan køre på samme underlag som en personbil, man gaffeltrucken vejer næsten 3 tons når den medbringer pallen og derfor trykker hårdt på underlaget, så havefliser kan blive trykket evt. knække, græsplæner kan få dybe spor osv. Vi påtager os ikke noget ansvar for ovennævnte køreskader.
Ved mangel på kørefast underlag, vil chaufføren stille pallen hvor det er muligt.
Hvis I har specielle ønsker om hvor varen skal placeres, så skriv det  i feltet til kommentarer, vi kan ikke på forhånd sige om det kan lade sig gøre, men vi vil gøre vores absolut bedste. Husk telefonnummeret hvor vi kan træffe dig, så vi kan få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål før leveringen.
 

Bemærk, 
Vi leverer til matriklens skel. Hvis der ønskes leveret indenfor skel, sker det på eget ansvar. Eventuelle køreskader på fortove m.v., påtager vi os intet ansvar for.
 

Afbestilling og returret
Du har 14 dages returret på alle varer købt i Den Gamle Brugs. Du har også mulighed for at afvise leverancen. Ved returnering skal varen være i original ubrudt emballage og have være opbevaret tørt. Køber betaler alle omkostninger i forbindelse med returnering af en vare, herunder evt. omlæsning
 

Reklamationer - Fejlkøb - Returret
Hvis du har reklamationer over varen, er den beskadiget eller er kvaliteten ikke som tilsvarende varer, tager vi  varen retur uden beregning, eller vi leverer en erstatnings vare, der gives normalt ikke afslag i prisen.

Ved kontant betaling afleveres faktura samtidig med leveringen.
Ved køb på internettet fremsendes faktura via email.
Vi tager forbehold for eventuelle ændringer / trykfejl og mangler i vores prislister

Force Majeure
Sælgers leveringspligt udsættes, begrænses eller ophøjer i det omfang force majeure eller andre forhold, hvorover Sælger ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering af produkter til distribution i Danmark, eller såfremt sådanne forhold måtte influere på Sælgers mulighed for på normal måde at kunne distribuere de kontraherede produkter.
Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførselsforbud med hensyn til råvarer eller færdigvarer her eller i udlandet, is-vanskeligheder, forsinkelser af skib, vognmand mv., som skal befordre varer til levering, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hinder Sælgers dispositionsfrihed. I det omfang og så længe Sælger ikke under ovennævnte omstændigheder leverer, er Køber berettiget til at indkøbe de kontraherede varer andetsteds, og Køber kan ikke kræve erstatning af Sælger for eventuelle prisdifferencer m.v.
Den omstændighed, at en aftale om levering er indgået, mens forhold som nævnt i ovenstående var til stede, afskærer ikke Sælger fra at gøre de ovennævnte bestemmelser gældende, såfremt samme forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid, eller såfremt forholdet uventet vedvarer, men med andre eller forstærkede virkninger, der indtræffer efter aftalens indgåelse.