LEVERINGSBETINGELSER

Her er vores generelle leveringsbetingelser som du bør gøre dig bekendt med
 

Priser 
Alle priser  inkl. moms (25%) og levering på Sjælland, dog undtaget kørsel indenfor miljøzoner. Der kommer ikke andre tillæg.
Betaling med Dankort via vores hjemmeside, eller kontant ved varens leveringeventuelle dankortgebyrer betales ikke af os.  
Vi forsøger at levere indenfor 10 arbejdsdage, dette kan dog overskrides i meget travle perioder. Vi vender altid tilbage telefonisk og aftaler leverings tidspunkt 1-2 dage før levering.
 

Når vi kommer med lastbilen.

Løst leveret brænde leveres med bil med tippelad. Du skal du være opmærksom på, at bilen skal bruge ca. 3 meter i bredden for at komme ind. Hvor der skal drejes ind, skal der være tilstrækkeligt med plads for at svinge en kurve. Når bilen tippes må der ikke være overhængende grene, eltråde eller lignende, idet der skal bruges ca. 6-8 meter i højden.
Vore chauffører vil dog gøre alt hvad de kan for at komme så langt ind til det ønskede sted så muligt.
Du har ansvar for at underlaget, hvor vi skal færdes er kørefast og at der er ryddet, hvor vi skal køre. Eventuelt forskubbede eller knækkede fliser eller dæksler er vore kunders eget ansvar.
Efter levering overgår ansvaret for varerne til dig. Er du i tvivl om forholdene er kørefaste nok, er det bedst at vi leverer en dag hvor du er hjemme. 

Levering med gaffeltruck.
Hvis du får leveret med gaffeltruck, kræver det som udgangspunkt at der er 2,8 meters frihøjde og en kørebredde på 2,5 meter Gaffeltrucken kan køre på samme underlag som en personbil, man gaffeltrucken vejer næsten 3 tons når den medbringer pallen og derfor trykker hårdt på underlaget, så havefliser kan blive trykket evt. knække, græsplæner kan få dybe spor osv. Vi påtager os ikke noget ansvar for ovennævnte køreskader.
Ved mangel på kørefast underlag, vil chaufføren stille pallen hvor det er muligt.
Hvis I har specielle ønsker om hvor varen skal placeres, så skriv det  i feltet til kommentarer, vi kan ikke på forhånd sige om det kan lade sig gøre, men vi vil gøre vores absolut bedste. Husk telefonnummeret hvor vi kan træffe dig, så vi kan få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål før leveringen.
 

Bemærk, 
Vi leverer til matriklens skel. Hvis der ønskes leveret indenfor skel, sker det på eget ansvar. Eventuelle køreskader på fortove m.v., påtager vi os intet ansvar for.
 

Afbestilling og returret
Du har 14 dages returret på alle varer købt i Den Gamle Brugs. Du har også mulighed for at afvise leverancen. Ved returnering skal varen være i original ubrudt emballage og have være opbevaret tørt. Køber betaler alle omkostninger i forbindelse med returnering af en vare, herunder evt. omlæsning
 

Reklamationer - Fejlkøb - Returret
Hvis du har reklamationer over varen, er den beskadiget eller er kvaliteten ikke som tilsvarende varer, tager vi  varen retur uden beregning, eller vi leverer en erstatnings vare, der gives normalt ikke afslag i prisen.

Ved kontant betaling afleveres faktura samtidig med leveringen.
Ved køb på internettet fremsendes faktura via email.
Vi tager forbehold for eventuelle ændringer / trykfejl og mangler i vores prislister

Force Majeure
Sælgers leveringspligt udsættes, begrænses eller ophøjer i det omfang force majeure eller andre forhold, hvorover Sælger ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering af produkter til distribution i Danmark, eller såfremt sådanne forhold måtte influere på Sælgers mulighed for på normal måde at kunne distribuere de kontraherede produkter.
Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførselsforbud med hensyn til råvarer eller færdigvarer her eller i udlandet, is-vanskeligheder, forsinkelser af skib, vognmand mv., som skal befordre varer til levering, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hinder Sælgers dispositionsfrihed. I det omfang og så længe Sælger ikke under ovennævnte omstændigheder leverer, er Køber berettiget til at indkøbe de kontraherede varer andetsteds, og Køber kan ikke kræve erstatning af Sælger for eventuelle prisdifferencer m.v.
Den omstændighed, at en aftale om levering er indgået, mens forhold som nævnt i ovenstående var til stede, afskærer ikke Sælger fra at gøre de ovennævnte bestemmelser gældende, såfremt samme forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid, eller såfremt forholdet uventet vedvarer, men med andre eller forstærkede virkninger, der indtræffer efter aftalens indgåelse.